Certifikáty

Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru

Táto licencia oprávňuje našu spoločnosť uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty, alebo časti ciest vykonané v prenájme, alebo za úhradu v rámci územia Spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu.

GMP+

Je to kŕmna certifikovaná schéma, ktorá určuje podmienky uskladnenia a prepravy krmív. Definuje jasné podmienky bezpečnosti kŕmnych zmesí. GMP+ je vedúca celosvetová spoločnosť na trhu certifikovanej istoty bezpečnosti krmív. Poskytuje garanciu dodatočnej kvality pre každého podnikateľa zaoberajúceho sa medzinárodným kŕmnym priemyslom. Garantuje spoľahlivosť, kvalitu, udržateľnosť a bezpečnosť. Spĺňa všetky miestne i medzinárodné štatutárne štandardy v kŕmnom priemysle.